Pošta by v nových prostorách měla začít fungovat od příštího roku. Rada města schválila zadávací podmínky k výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací. Rekonstrukce se plánuje také v prvním patře, tam vzniknou městské byty.

Budova bývalého sídla spořitelny pochází z konce 19. století, stojí na okraji Mírového náměstí při odbočce na výjezd směrem na Březno. Historicky cenný dům v posledních letech chátral.