Kromě mladých hasičů část budovy využívá sám obecní úřad, vybudoval si tam zázemí pro údržbu. Dobrovolní hasiči v Tuchořicích jsou velmi aktivní, jejich zbrojnice stojí poblíž nové klubovny pro mladé.