S ohledem ke zjištěným závadám nosné konstrukce mostu přes Blšanku u Trnovan na silnici II/225 Žatec – Louny dojde ke snížení maximální hmotnosti projíždějících aut. Návrh na instalaci dopravního značení nyní projednávají dotčené orgány, počítá se s umístěním značky zákaz vjezdu vozidel vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 11 tun s dodatkovou tabulkou „jediné vozidlo 21t“.