"Jedná se vlastně o čtyři mosty, tři inundační a jeden přes Ohři. V nejhorším stavu je první inundační ve směru od Postoloprt a ten přes řeku,“ sdělil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Město mosty vlastní od roku 1996. „Máme z toho trochu obavy, hlavně z ceny, na kolik oprava vyjde,“ dodal starosta. Město čeká na závěry projektové dokumentace, hotová by měla být na konci jara, také v souvislosti s možnými opatřeními před započetím oprav. Zvažuje se zjednosměrnění po ní vedoucí silnice nebo snížení tonáže projíždějících aut.

Mosty vyrostly v polovině 19. století při stavbě nové silnice, jsou vyzděné z kamene. Původní řetězový mostu přes Ohři v roce 1909 nahradil jeden z prvních betonových mostů v Čechách.