Náklady dosáhnou 35 milionů korun, zaplatí je Státní fond dopravní infrastruktury. Práce proběhnou v příštím roce. „Pro město je to obrovský úspěch a odměna za dva roky přípravných prací našeho odboru správy majetku,“ sdělil místostarosta Jan Čermák.

Oba mosty vedoucí k bývalému Legiosu jsou dlouhodobě ve špatném stavu, už dřív na nich došlo k omezení dopravy. V plánu je jejich úplná demolice a výstavba nové, betonové mostní konstrukce. Násyp mezi současnými mosty se odtěží. Místo dvou mostů bude jeden. A širší. Šířka vozovky na mostě bude sedm metrů, po straně se plánuje metr a půl široký chodník.

„Vzhledem k tomu, že mosty kříží dvě železniční tratě, zajištění všech kladných stanovisek bylo klíčové pro včasné vyřízení stavebního povolení a podání žádosti o dotace,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Městský úřad vše nakonec stihl. To, že dotaci získá, se dozvěděl v závěru minulého týdne. Stavební povolení má město od loňského října, nedávno dokončilo výběrové řízení na zhotovitele. Ze čtyř uchazečů zvítězilo sdružení společností Silnice Group a Mados MT. „Vítězná cena je 34,9 milionu korun s daní,“ dodala Sunkovská.

Devět měsíců

K zahájení prací dojde v lednu příštího roku s předpokládaným termínem dokončení v říjnu 2019. „Dříve se stavbou začít nemůžeme, firma musí v předstihu zažádat Správu železniční dopravní cesty o výluky na obou tratích. Během zimy by se stavba zastavila. My ale naopak chceme mít vše připravené a zkrátit dobu realizace na co nejkratší čas,“ vysvětlila Blanka Sunkovská. Demolice starého a výstavba nového mostu mají trvat devět měsíců.

Řidiči do této části Loun budou muset po objízdné trase, po cestě od Vršovic. Na ní bude doprava řízená semafory.

Pro Louny je dotace na výstavbu mostu jedna z největších, kterou získalo. Ta úplně nejvyšší přišla před deseti lety z Regionálního operačního programu Severozápad na rekonstrukci budovy bývalého soudu na centrálním náměstí, kam se nastěhovala městská knihovna. Z uvedeného „evropského“ programu město obdrželo 37,6 milionů korun.

Městu Louny se podařilo z ROP Severozápad získat celkem čtyři dotace. Kromě zmíněné knihovny přišlo do Loun na rekonstrukci kulturního domu Zastávka 17 milionů, dalších 11 milionů město získalo na výstavbu Zeleného náměstí v areálu bývalých kasáren a pět a půl milionu na zateplení zimního stadionu.