Mostečany bude v příštím roce léčit nejspíše více cizinců.

Domácích lékařů je kritický nedostatek, o práci v Mostě mají zájem převážně právě zahraniční absolventi medicíny.

V současné době mostecké nemocnici chybí osmadvacet lékařů. Krajská zdravotní, pod kterou místní nemocnice spadá, to nyní řeší náborovými a stipendijními příspěvky. Zda se podařilo do nemocnic lékaře přilákat, sdělí Krajská zdravotní v lednu. Co se ví už dnes? Na stopadesátitisícový příspěvek reagovali lékaři i z Afriky. Ředitel nemocnice lékaře vyhledával i na Ukrajině.

Sto padesát tisíc za podpis

Největší nedostatek doktorů je na interním oddělení. Dohromady v pěti nemocnicích Krajské zdravotní v Ústeckém kraji chybí necelá stovka lékařů. Lidé se prý ale nemusejí bát, že by nebyli ošetřeni. „Nedostatek lékařů je, to nezastíráme. Péče o pacienty ale není a nebude ohrožena,“ ujišťuje Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní. Nicméně je zřejmé, že by nové síly ulehčily život současným zaměstnancům i pacientům.

Před necelými dvěma měsíci se Krajská zdravotní rozhodla přilákat lékaře až 150tisícovým náborovým příspěvkem. „Vedle standardních personalistických postupů jsme přistoupili také k méně obvyklým způsobům oslovení nových spolupracovníků,“ potvrdil Jiří Vondra. To, jestli nový lékaři obdrží celou částku, záleží na míře splnění smluvních podmínek. Celý 150tisícový příspěvek získá ten lékař, který podepíše smlouvu na pět let.

Smlouva uzavřena nebyla

„Odezvy na náborový příspěvek jsou, ale se žádným lékařem ještě smlouva uzavřena nebyla. To je zatím v jednání,“ vysvětlil Vondra.

Na pracovní nabídku podle Vondry reagovali například i lékaři z Afriky nebo Ukrajiny. Vedení nemocnice však nyní musí zjistit, zda uchazeči splňují všechny předpoklady. Poté bude následovat osobní jednání. Výsledky z jednání by proto mohly vzejít až v lednu. „Ředitel mostecké nemocnice Jindřich Zetek měl již kontaktní schůzku na Ukrajině,“ potvrdil Vondra.


Kdo chybí?Internisti
Gynekologové
Dětští lékaři
Neurologové
Patologové
Psychiatři

Proč vlastně lékaři do Ústeckého kraje nechtějí? „Finanční podmínky jsou přibližně ve všech regionech u nás v republice stejné a lékaři si mohou vybírat. Většina kolegů chce být v Praze, Plzni nebo Brně. Kdybych to měl brát podle sebe, proč bych si vybíral severočeský Most, když vezmu historii oblasti, skladbu obyvatel a životní podmínky, když za ty stejné peníze mi práci nabídnou i v Krumlově nebo Jižních Čechách?“ řekl praktický lékař Roman Houska.

„Dokud finanční podmínky pro doktory nebudou takové, aby je to přilákalo do Ústeckého kraje, tak sem nepůjdou, ale raději pojedou dalších sedmdesát kilometrů třeba do Německa. Tam jsou totiž finanční podmínky úplně jiné,“ vysvětlil Roman Houska.

Stipendium pro mladé

„Osobně podle mého názoru na náborový příspěvek Krajská zdravotní nenaláká nikoho,“ dodal Houska.

Krajská zdravotní v minulém roce vyhlásila i stipendijní program pro studenty lékařských oborů. Student tak může získat až sedmdesát tisíc za akademický rok. Musí ovšem podepsat, že po studiích bude v krajské nemocnici pracovat tři roky.

Stipendijní program se podle mluvčího Krajské zdravotní osvědčil. Do programu se zapojilo 48 studentů. Z toho jich už 12 Krajská zdravotní zaměstnala.