Opravu silničního mostu přes řeku Ohři v Rooseveltově ulici v Žatci provede firma Rekop ze Svitav. Stala se s cenou 3,2 milionu korun vítězem výběrového řízení, do kterého se přihlásily čtyři firmy.

Jednu hodnotící komise vyřadila, a to z důvodu mimořádně nízké ceny, kterou nabídla. Nezaručovala kvalitní provedení oprav. Ty mají proběhnout v letošním roce.