Silniční most přes říčku Blšanku u Stránek na Žatecku bude v letošním roce zbourán. S výstavbou nového mostu se ale zatím nepočítá. V místě zatím vyroste provizorní přemostění, které zajistí toto jediné silniční spojení vesničky s okolím.

Zda u Stránek vyroste nový most v příštím roce, to zatím není jisté. Záležet bude na penězích.

Silniční most u Stránek je ve velmi špatném stavu, v současné době na něj nesmí auta těžší více než dvě tuny. Technickému stavu mostu neprospěla ani loňská lednová velká voda na Blšance. Proto jeho vlastník, Ústecký kraj, připravil jeho demolici. „Akce je součástí schváleného plánu oprav na silnicích v majetku kraje. V letošním roce dojde k demolici poškozeného mostu a k výstavbě mostního provizoria, která bude provedena před samotnou demolicí. Tímto způsobem zůstane zachován průjezd dotčeným místem," sdělila Deníku Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ústecký kraj vyčlenil na letošní rok na demolici mostu a výstavbu provizorního přemostění pět milionů korun. Na výstavbu nového mostu má kraj zpracovávanou projektovou dokumentaci a vlastní výstavba by měla být zahrnuta do plánu na příští rok. „Případná realizace bude ale závislá na výši schváleného finančního příspěvku na opravy silnic v kraji pro rok 2013," dodala mluvčí.

Ústecký kraj v minulých letech nechal postavit nebo rozsáhle zrekonstruovat několik silničních mostů v okrese Louny přes vodní toky. Například v Očihově přes Blšanku, Libočanech přes Liboc nebo u Zálužic a Hradiště přes řeku Ohři.