Strávit v Mostě dva týdny dovolené poleháváním na pláži u přístavu a pitím drinků v hotelovém pokoji s výhledem na hrad Hněvín. Co teď zní jako špatný vtip, může být v příštím desetiletí běžnou turistickou realitou.

Most bude mít základ – jezero, velké jezero. Zda ho dokáže využít, se uvidí později.

Obří díra po bývalém velkolomu, kde dříve stával starý Most, se začne plnit vodou možná už koncem července. „Děláme všechno proto, abychom tento termín stihli,“ sdělil Deníku Petr Lenc, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí, který má vytěžené území na starosti.

Rozhodnutí padne příští týden. Čeká se na výsledek provozních, zejména tlakových zkoušek na potrubním přivaděči vody. Pokud prověrka celé napouštěcí technologie nebude uspokojivá, odloží se termín na srpen. Do zbytkové jámy poteče přibližně 800 litrů vody za sekundu. Napouštění potrvá tři roky, možná o půl roku déle. Podle odborníků bude záležet na klimatických podmínkách a možnostech státního podniku Povodí Ohře, který musí uspokojovat další odběratele vody z řeky Ohře.

Předpokládané celkové náklady na vybudování jezera se pohybují mezi 1,3 až 1,6 miliard korun. Až do odvolání bude během zatápění zakázáno z bezpečnostních důvodů koupání a vyvíjení podnikatelských aktivit u jezera. Zóna je stále evidována jako dobývací prostor. Na rekultivaci celého území naváží další rozvojové projekty za stovky milionů korun.

Přístaviště plachetnic a další lákadla

Cílem je vytvoření atraktivní lokality pro příměstskou rekreaci. V plánu je například vybudování pláží, zprovoznění přístaviště plachetnic, repliky starého Mostu (MiniMost), arboreta a sítě cest. Pokud lokalita zaujme další investory, kteří vyhoví urbanistické vizi a územnímu plánu, mohou se poblíž jezera objevit v budoucnu i hotely, vily a další objekty.

Podle Centra rozvoje turismu obliba Mostecka roste. Turisté chtějí vidět co nejvíc. „Skutečnost, že je v našem regionu co ukazovat, dokazuje v poslední době zvýšený zájem turistů o populární okružní jízdy,“ sdělila pracovnice centra Miroslava Vernerová. V červnu absolvovalo 18 studentů ze Švýcarska okružní jízdu se zaměřením na povrchové dolování a rekultivace. Dalších 80 lidí vozil autobus na trase kostel Nanebevzetí Panny Marie, hipodrom, vyhlídka Hněvín, Krušné hory, České středohoří, Chrámce. „Dokonce i na poslední den letošního roku máme objednanou další okružní jízdu pro čtyřicet turistů z Německa,“ uvedla Vernerová.