Město Žatec nechá opravit starý zděný most na návsi ve spádových Trnovanech, který vede přes Radíčeveskou strouhu a je jedinou příjezdovou cestou k tamní budově historické sušárny chmele.

Stav mostku je velmi špatný, žatečtí zastupitelé na jeho opravu vyčlenili dva miliony korun. Počítá se s novou železobetonovou skořepinou, která vznikne nad současnou klenbou.

Plánovaná akce v Trnovanech je součástí letošních oprav mostů na území města, které byly rozděleny do dvou etap. V první etapě se opravilo pět mostů a lávek v Žatci, což stálo dohromady 400 tisíc korun. Úprav se dočkala například pěší lávka přes Ohři nebo mostek u hřiště Slavoje. Ve druhé etapě je zahrnut jen zmíněný mostek v Trnovanech.