Podobně jako v celé České republice i v okrese Louny je stav mostů velice špatný. Dokladuje to i několik havárií mostů a propustků z nedávné minulosti.

V České republice je přes šestnáct tisíc mostů, přes dva tisíce jich potřebuje nutně rekonstrukci. Ve špatném technickém stavu jsou hlavně mosty na silnicích druhé a třetí třídy. Jejich správce, Krajský úřad Ústeckého kraje, o problému ví. „Ústecký kraj převzal před několika lety od státu čtyři a půl tisíce kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Jejich zanedbanost jsme vyčíslili na čtyři a půl miliardy korun. Právě u mostů a propustků je situace v Ústeckém kraji v rámci republiky nejhorší,“ uvedl už před časem Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje.

Závažnost situace dokládají nedávné havárie propustků, které vedly k uzávěrám na důležitých komunikacích. Zavřená byla například silnice Žatec – Podbořany, když se zřítila část propustku v Pšově na Podbořansku, problémy byly také ve Břvanech na Lounsku. Propustek se před časem propadl i nad Trnovany na silnici Žatec – Louny.

V havarijním stavu je také most v Očihově, byl už uzavřen pro nákladní přepravu. „Po kontrole bylo konstatováno, že most je v havarijním stavu. Hlavně jeho pravá část při výjezdu z Očihova,“ řekl Vladimír Šeda, starosta obce. Krajský úřad, pod jehož správu silnice II/224 patří, chce situaci vyřešit co nejdříve. Přes Blšanku v Očihově vyroste zcela nové přemostění. „Současný most bude používán jen po dobu prací, poté bude zdemolován. Náklady na výstavbu nového mostu jsou odhadovány na 41 milionů korun,“ sdělil František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

V současné době se už vybírá firma, která stavbu nového mostu provede. „Od převzetí staveniště by realizace měla trvat 35 týdnů,“ tvrdí F. Janačík s tím, že průtahy mohou způsobit problémy s vlastníky dotčených pozemků. Most v Očihově bude výrazně delší, než ten současný. „Most bude s jednostranným chodníkem o šířce dvou metrů. Včetně nájezdů bude most měřit 57 metrů, celkem projekt řeší úpravu silnice v délce 315 metrů,“ dodal Janačík.

V Libočanech a Hořeticích se už pracuje

To na dalších dvou nových mostech v okrese Louny se již pracuje. Oba už měly být předány do užívání, zpoždění prý zavinilo špatné počasí. Most v Libočanech na Žatecku, po němž denně podle sčítání dopravy z roku 2005 projede dva tisíce aut, už delší dobu nevyhovuje potřebám dopravy, navíc má nízkou nosnost. Zcela nový most vyrůstá v těsném sousedství, bude stát 38,5 milionů korun. Nové přemostění přes Liboc má mít délku třicet metrů, stavbu platí kraj.

„Termín výstavby mostu v Libočanech byl z původní lhůty 32 týdnů prodloužen na 53 týdnů. Důvodem byly nevyřešené majetkoprávní vztahy a povětrnostní podmínky, neumožňující položení základů nového mostu,“ vysvětlil zpoždění František Janačík.

Podobný důvod má odklad dokončení rekonstrukce mostu přes potok Hutná v Hořeticích. Ten má stát 5,96 milionu korun, opravy jsou v takovém rozsahu, že most musí být prakticky postaven znovu. „Oprava byla přerušena kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, termín dokončení prací je podepsaným dodatkem ke smlouvě prodloužen do dubna tohoto roku,“ dodal Janačík.