Ze 166 mostů na silnicích druhé a třetí třídy na území okresu Louny jich je téměř třicet ve špatném stavu. Na některých z nich musela být dokonce omezena doprava.

Také dva mosty na silnicích I. třídy, v Panenském Týnci a v Postoloprtech, nejsou v dobrém stavu. Mosty a propustky jsou v celé republice ve velmi špatném stavu.

Výjimkou není ani okres Louny, dokazují to havárie z nedaleké minulosti. Uzavřena byla například silnice Žatec – Podbořany, zřítila se tam část propustku v Pšově. Problémy byly také ve Břvanech na Lounsku, propustek se před nedávnem propadl také nad Trnovany. Kvůli havarijnímu stavu byla omezena také doprava na mostě v Očihově.

„Na silnicích II. a III. třídy obhospodařuje Správa a údržba silnic pro kraj v okrese Louny 166 mostů, z tohoto množství je jich 27 ve špatném technickém stavu,“ řekl František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Na opravách některých mostů se již pracuje, další rekonstrukce mají začít v co nejbližší době. Již delší dobu se například pracuje na mostě v Libočanech a Hořeticích, na startu jsou rekonstrukce ve Staňkovicích a v Očihově. „V plánu je také oprava mostu v Lipenci,“ pokračoval Janačík.

Silnice vyšší třídy = lepší mosty

To na silnicích I. třídy je stav mostů v okrese Louny lepší. Ředitelství silnic a dálnic jich spravuje celkem 49, dva jsou ve špatném technickém stavu. „Jedná se o mosty v Panenském Týnci a v Postoloprtech. V okrese Louny nemáme žádné mosty se stavebním stavem velmi špatný nebo havarijní,“ informovala Blanka Holá z Ředitelství silnic a dálnic Chomutov.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v okrese Louny také stavby nových mostů. „V současné době plánujeme přestavbu silnic I/7 Praha – Chomutov a I/6 Praha – Karlovy Vary na rychlostní silnice a na silnici I/27 Most – Plzeň se snažíme prosadit zlepšení jejích parametrů u Žiželic a Velemyšlevsi.

Všechny tyto stavby si vyžádají opravy a přestavby mnoha stávajících mostů i výstavbu nových,“ dodala Blanka Holá.