Motokrosová dráha mezi Měcholupy a Železnou u Libořic na Žatecku musí být odstraněna. Dráha tam ve svahu nad říčkou Blšankou vyrostla bez povolení v posledních letech, její odstranění nařídil Stavební úřad v Žatci.

„Pozemky dotčené motokrosovou dráhou nemohou být užívány k tomuto účelu. Změna užívání nebyla vůbec projednána s vlastníky dotčených pozemků a s orgány státní správy a hlavně je toto využití v rozporu s územním plánem obce Libořice,“ vysvětlila Věra Vobrová, vedoucí Stavebního úřadu v Žatci.

Úřad jednal s provozovatelem dráhy. Možnost, že by byla dodatečně povolena, však narazila právě na rozpor s územním plánem obce. Navíc někteří vlastníci pozemků požadují uvedení do původního stavu. Provozovatel se proti rozhodnutí o odstranění dráhy odvolal, věc tak bude řešit Krajský úřad Ústeckého kraje.

Zastupitelé Libořic v prosinci odmítli prodej několika obecních pozemků, po kterých dráha vede. Koupit je chtěl zájemce ze Žatce.