Přelomové “osmičkové” roky v dějinách naší země, to není jen Masaryk, Henlein, Gottwald, Dubček a tanky Varšavské smlouvy. Žatecké muzeum se na toto téma letos podívá mnohem šířeji a zájemcům představí mnoho zajímavých událostí z města i regionu, doložených už od středověku až po rok 1918. Chybět nebudou požáry, bitvy, revoluce. Všechny se udály v letopočtu s osmičkou na konci. A zajímavá a neobvyklá je i forma propagace: historička muzea Milada Krausová napsala a zveřejnila zatím první dvě povídky v humoristickém duchu, s jejichž pomocí chce vzbudit zájem lidí o tuto tématiku a případně je přivést i jako návštěvníky do muzea.

Povídky mají podtitul Žatecké osmičky – aneb k historii regionu trochu jinak. První pojednává o požárech, které trápily město a jeho obyvatele v 18. století. Jeden z nich byl tak silný, že se kvůli vzniklému žáru roztavil i zvon v kostele. Druhá povídka se týká roku 1948 a tzv. Vítězného února. Zástupci města Žatce tehdy byli osobně přítomni na manifestaci na Staroměstském náměstí v Praze a přáli si do čela vlády Klementa Gottwalda a do země nový režim – vládu komunistů. Oba tyto příběhy rozebírají v humorných dialozích otec se synem školákem.

Vedoucí archeologického oddělení žateckého muzea Petr Holodňák u vystavených nálezů.
Nálezy si nenechali. Muzeum v Žatci vystavuje věci od hledačů pokladů

Povídky ve stylu zábavná beletrie budou postupně ještě přibývat.

„Jejich forma vychází z mých dlouholetých pedagogických zkušeností, zážitků i fantazie. Samozřejmě ale také hlavně z historických událostí, které se skutečně staly,“ uvedla Milada Krausová, historička Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci. Povídky jsou zveřejňovány na webu muzea a doplněny i různými obrazovými dokumenty z dané doby.t.

V muzeu bude k letošním oslavám „osmičkových" výročí probíhat také série přednášek. Nebudou v nich chybět příběhy vzniku vybraných budov, slavných bitev, pohrom či revolucí. První přednáška v rámci tohoto cyklu se chystá na 22. února od 17 hodin. Přednášet bude právě doktorka Krausová.

Hlavním letošním výročím bude samozřejmě 100 let od vzniku Československa, ale přelomových „osmičkových“ událostí, které si budou lidé, odborníci i média připomínat, bude během roku mnohem více. Už za pár dní, 1. února, začne v Žatci nová výstava s názvem Tomáš Garrigue Masaryk a armáda.

Ilustrační foto.
Nová výstava v Žatci přiblíží výrobu dřevěných předmětů