Pozměnit historická fakta bývá pro některé lidi lákavé. Ti, kteří se o to pokusili v žateckém muzeu po vpádu sovětských vojsk v roce 1968, to měli asi nařízené z vyšších míst. Komu vadilo několik fotografií například z návštěvy prezidenta Ludvíka Svobody ve městě?

Svazek Akce roku 1968 vypadá jako desítky jiných v archivu žateckého muzea. Zelené, trochu omšelé desky. Za vznikem svazku je stavební odbor radnice, který tak dokumentoval své akce ve městě. Aby další generace věděly, co nového se postavilo. Obsahuje desítky fotografií z významných stavebních akcí toho roku a přidáno je i několik společenských momentek. A to bylo právě v roce 1968 asi nežádoucí.

Když totiž společně s ředitelem žateckého muzea Jiřím Kopicou knihu otvíráme, už na prvních stranách je patrné, že do ní někdo zasahoval.

Zásah nikdo ani nemaskoval

close Historická kniha se záznamy: vlevo fotografie zůstala, vpravo zbylo jen prázdné místo po nějakém snímku, který byl „nežádoucí“. zoom_in

Jsou odtržené dvě fotografie, všude okolo jsou záběry z návštěvy prezidenta Ludvíka Svobody v Žatci. Pokračujeme dál. Oprava cesty, úpravy na náměstí, instalují se kamna v bytech, pak ale narazíme na mezeru. Evidentně několik vytrhnutých stránek. Ledabyle, rychle, bez snahy něco zakrýt. Pak pokračují fotky z blíže neurčeného slavnostního zasedání.

Někdo chtěl po srpnu 68 evidentně trochu pozměnit, či možná uhladit historii. „Údajně k tomu došlo po roce 1968, do muzea tehdy přišli páni ze Státní bezpečnosti a album s fotkami si odnesli. Později ho vrátili, ale už vytrhané,“ popisuje Jiří Kopica, co se traduje o zmizení fotografií a návštěvě StB v muzeu.

Co bylo na 24 fotkách?

Kromě fotek ze Svobodovy návštěvy chybí šest celých listů. Na všech ostatních jsou dvě fotografie z obou stran. Schází tedy zřejmě dalších čtyřiadvacet záběrů. Co na nich bylo, to už nikdo neví.

„Možná tam byly nějaké nevhodné osoby, které se po srpnu 68 nehodily, nebo se tam někdo snažil propašovat fotografie ze srpnových demonstrací a vyšší místa se o tom dozvěděla,“ pronáší jednu z hypotéz Jiří Kopica.