Workshop v zařízení pro ženy, spadající pod správu Věznici Nové Sedlo, měl za cíl „otevřít dveře do vesmíru hudby a prostřednictvím hry lépe poznat možnosti hudby a také, jak může hudba rozvíjet naši kreativitu, sebepojetí, interakci, vlastní iniciativu a zároveň, jak se v umění odvážit a v neposlední řadě bavit,“ cituje Vězeňská služba ČR.

Akce proběhla za přispění neziskové organizace Rubikon centrum v rámci projektu Bangkok rules. Jednalo se o dva dvouhodinové bloky s obměnou dvou skupin odsouzených žen, kdy oba hudebníci za pomoci elektronických nástrojů zhudebnili různé zvuky, slova, texty a zpěvy, které jednotlivé odsouzené "vyloudily".

Autor z Věznice Nové Sedlo zaujal svou povídkou Otec.
Odsouzený z Nového Sedla je ve finále literární soutěže. Povídka sevře srdce

„Profesionální přístup norských aktérů společně s muzikou dokázaly odsouzené nadchnout. Jejich reakce byly spontánní a do 'hry' se zapojovaly s nadšením a ochotou. Terapeutické účinky byly patrné bezprostředně po ukončení. Z vystoupení odcházely ženy plné dojmů a skvělé nálady, kterou okamžitě přenášely na ostatní,“ přibližují příslušníci Vězeňské služby. „Ukázalo se, že kvalitní hudba s profesionálními muzikanty a odborným aranžmá do věznice patří,“ dodávají.