Myslivci v sobotu dopoledne provedli prořezávku a čištění stráně za Bitozevsí.

Tamní sdružení provedlo prořezávku, prosvětlení a vyčištění zarostlé a neprůchodné studené stráně zvaná třešňovka. Prosvětlování strání má význam například pro populaci bažantů. Ve stráni myslivci sbírali i starý odpad, který odvezou do kontejneru.