Městský úřad v Podbořanech se chystá vydat povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů. Týkat se má celého Podbořanska, myslivci by na jeho základě mohli lovit mývala severního, psíka mývalovitého, nutrii říční a norka amerického.

Přemnožené populace těchto živočichů mnohde svému okolí škodí, jsou to velcí predátoři, kteří ve volné přírodě uloví vše, na co přijdou. Hlavně drobnou zvěř, jako například zajíce, bažanty, koroptve, vyplení i vajíčka v kachním hnízdě.

Městský úřad v Podbořanech zahájil kvůli tomu správní řízení, předpokládá se, že by povolení mělo být vydáno na podzim. Shodné povolení vydal před pár lety i Městský úřad v Žatci.