Desítka členů z mysliveckého sdružení v Bitozevsi na Žatecku uklidila během neděle 30. března odpad z okolí bývalé cihelny u Seménkovic.

Myslivci tam mají krmné zařízení pro srnčí a drobnou zvěř, zajíce a bažanty. Úklidem pro ni chtěli zlepšit prostředí. Během úklidu myslivci nasbíraným odpadem zcela zaplnili valník tažený traktorem.

„Na místě byl jak komunální odpad, tak i pneumatiky a další části aut. Třeba i karoserie,“ sdělil Ivan Kolár, hospodář mysliveckého sdružení.

Místo, které myslivci uklidili, leží na území města Postoloprt. Tamní radnice proto s úklidem pomohla tím, že likvidaci sesbíraného odpadu zaplatí. Myslivci v Bitozevsi mají vytipovaná i další místa ve své honitbě, která by potřebovala uklidit. Jedním z nich je i bývalá skládka mezi Seménkovicemi a Vidovlemi. Tam lidé odvážejí odpad i přesto, že to zakazují cedule.

Myslivecké sdružení Bitozeves se 22 členy hospodaří na 1745 hektarů rozlehlé honitbě. Kromě zvěře se stará také o přírodu. Pravidelně provádí například také prořezávky strání.