Současné sucho je podle meteorologů největší za posledních 200 let a sužuje celou Evropu. I hluboko kořenící stromy rozvíjejí listí jen pomalu, vadnou obiloviny i tráva. Ztrácející se voda začíná vadit i volně žijící drobné a ostatní zvěři.

Myslivci budují umělá napajedla

„Z krajiny v minulosti zmizely studánky, tůňky a mnoho rybníčků. Mnohé malé nádrže jsou zabahněné a ztrácejí retenční kapacitu. Výskyt drobné zvěře je mnohde limitován dostatkem pitné vody,“ uvedl mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Šilha. Myslivci proto budují umělá napajedla pro drobnou zvěř, buď jako koryta, či fóliové nádrže.

Lokalitu je nutno vybírat s ohledem na snadný transport vody a v korytě je nutno nechat ponořené prkno, aby neutonuli malí živočichové a mláďata. Další možnou formou je budování umělých jezírek, kdy se na dno prohlubně natáhne fólie, pokrytá zeminou a následně je do takto vzniklé nádrže doplňována voda.

Rybníčky zachytí dešťovou vodu

Pomoci zvěři v současném suchu se snaží myslivci na Podbořansku. Budují umělá napajedla v podobě vybagrovaných rybníčků pro záchyt dešťové vody. „Taková napajedla můžete najít na Skytalském, Kružínském nebo Dubovém Vrchu a slouží k napájení a kalištění zvěře,“ řekl Martin Gutzer, který mimo funkce tajemníka Městského úřadu v Podbořanech je i myslivec a ochránce přírody.

Myslivci v Buškovicích si rovněž upravili dvě místa k napájejí zvěře. „Nepoužíváme igelit, ale bentonit k zadržení dešťové nebo pramenité vody,“ vysvětlil M. Gutzer. Lepší podmínky má zvěř v blízkosti řeky, do níž ústí množství potoků a drobných vodotečí. „Pro srnčí zvěř není problém uběhnout dva kilometry k řece, ovšem třeba zajíc se drží ve svém nevelkém prostoru,“ vysvětlil předseda mysliveckého sdružení v Košticích Josef Štýbr.

Koštičtí myslivci ve své honitbě začali budovat pro zajíce speciální napájecí korýtka, vyráběná z plastových sudů, které získávají od zemědělců. Zajíci běžně získávají vodu z pastvy a jiné přirozené potravy, v současné době se však povadlé pastviny a ostatní trvalé travní porosty stále více podobají senu než šťavnaté jarní trávě.