Jak je z názvu patrné, celodenní program bude zaměřen ještě více na malé návštěvníky, novinkou je například workshop Malý gurmán pod vedením zkušeného šéfkuchaře, který připraví s dětmi pokrm ze sezonních produktů z okolních farem.

Podobně jako v loňském roce se i tentokrát představí široké veřejnosti jednotlivé rodinné farmy zejména v roli výrobců a dodavatelů kvalitních, čerstvých a zdravých potravin. Kromě osvojení si šetrného přístupu k přípravě jídla z faremní produkce tam získají děti i informace o samotných potravinách, jejich kvalitě, hodnotě a prospěšnosti, ve spolupráci s organizací Slow Food Prague pro ně bude připravena i gastro hra Škola chutí.

Na velmi bohatém naučném a zábavném doprovodném programu pro rodiny s dětmi se na letošních Selských slavnostech bude podílet společnost Creative World, která nachystala pro malé i velké návštěvníky stezku se sedmi stanovišti zaměřenou na poznání měsíce května pod názvem „Na májové stezce aneb sedm sil sedláka,“ k dispozici budou i kreativní dílničky. Děti čeká také vystoupení youtubera Lukefryho, jenž je seznámí s bezpečným chováním na internetu.

Samozřejmostí je možnost prohlídky celé farmy rodiny Šťastných, která aktuálně hospodaří na 560hektarové výměře, přičemž pěstovanými plodinami jsou hlavně obilniny - pšenice jarní i ozimá, ječmen jarní i sladovnický, ale i řepka a také hrách. Necelých pět hektarů úrodné půdy slouží i k pěstování brambor, cibule, česneku a okurek nakládaček.

Nechybí ani pícniny využívané jako krmivo pro menší stádo mléčného skotu o počtu 15 dojnic a stádo koz. Živočišná výroba včetně zpracování její produkce je doménou maminky hospodáře – Drahomíry Šťastné, která od roku 2012 vyrábí přímo na farmě výborné sýry několika druhů - čerstvé, zrající i hermelíny, které jsou prodávány ve faremním obchůdku.

Šárka Gorgoňová