V Lounech jsou to tři a již zrekonstruovaný je tzv. „řopík“ na výstavišti. Pro návštěvníky byla připravena komentovaná prohlídka, hlavně pro děti střelba ze vzduchovky, dráha zdatnosti a ukázky tehdejší techniky a vybavení. Akce se konala ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lounech a v pavilonu Josefa Fouska byla připravená beseda o historii lounského vojenského opevnění 1937 - 1938.