Vodovodní řady jsou v této lokalitě tvořeny potrubími z let 1970 a 1955, kanalizace je z let 1970 a 1956. Práce mají začít tento týden a skončit v srpnu.

(jh)