V roce 1999 zprovozněný obchvat města se v délce šesti kilometrů přestaví na čtyřproudovou komunikaci o šíři 25 a půl metru. Řízení se týká celkem třiceti stavebních objektů, které kromě hlavní trasy zahrnují například stavbu či rekonstrukce mostů, stavbu protihlukové stěny a středních dělících pásů či úpravu propustků.

Projednání dotčených účastníků řízení se uskuteční ve středu 16. září na Městském úřadě v Lounech.