Nově lze využít rezervační systém nejen pro občanské průkazy a cestovní doklady, ale také pro registr vozidel, registr řidičů, evidenci obyvatel, matriku a obecní živnostenský úřad.

Do systému mohou lidé vstupovat na webu města, kde je možné si rezervaci vytvořit. Pro ně je k dispozici jeden den v pracovním týdnu čtvrtek, a to v čase od 8 do 13 hodin.

(tk)