Jejím předmětem je nejen kompletní dodávka dvou osobních výtahů, která spočívá především v demontáži původních výtahů, dodávce a montáži nových výtahů a nezbytných stavebních úpravách, ale i vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby. Město na to ve svém investičním rozpočtu vyčlenilo tři miliony korun. Loni proběhla na poliklinice výměna evakuačního výtahu.