Unikátní soubory fotografií, staré filmové dokumenty, vzpomínky lidí, rodinné pozůstalosti, dobové novinové články nebo soupisy padlých ve druhé světové válce. Muzeum spolku sudetských Němců v německém Kronachu necelých sto kilometrů západně od Chebu shromáždilo velké množství historicky cenných informací o životě na Podbořansku do roku 1945. Čeští nadšenci chtějí tento unikátní zdroj informací lépe zpřístupnit pro badatele, pustili se proto do digitalizace jeho sbírek. Hotová má být letos.

„Muzeum obsahuje neuvěřitelné množství informací o historii Podbořanska, které v českých archivech nejsou. Spravuje ho rodačka z Podbořan, bohužel nemá nástupce a není tak jasné, co bude s muzeem dál. Hrozí, že dokumenty skončí uložené v německém archivu, přístup k nim by pak byl daleko složitější. Proto jsme se rozhodli pro digitalizaci muzea,“ vysvětlil iniciátor myšlenky Vojtěch Peksa z Podbořan, který pracuje v Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Loni na podzim proběhla první etapa digitalizace. Sedm dobrovolníků z Čech včetně čtyř studentů z podbořanského gymnázia strávili v muzeu čtyři dny, naskenovali zhruba 35 tisíc stránek dokumentů. „Jsou to dvě třetiny celkového množství, práci bychom chtěli dokončit v první polovině letošního roku,“ popsal Vojtěch Peksa. Uvidí se, jak do jejich snahy promluví současná situace s koronavirem v Evropě. 

Archivní materiály jsou setříděné podle jednotlivých měst a obcí. Materiály si s sebou vzali při poválečném odsunu někdejší němečtí obyvatelé Podbořanska, muzeum je později doplnilo jejich vzpomínkami. „Překvapilo nás třeba, kolik materiálů se týká dnes už jen vesničky Malá Černoc. Dokládá to, jak hodně aktivní obyvatelé v ní žili,“ přiblížil Peksa. V Malé Černoci bydlelo před válkou přes sedm set lidí, dnes jich tam žije stovka. Podobným vývojem prošly po odsunu sudetských Němců všechna sídla na Podbořansku, s příchodem nových obyvatel často z řad Volyňských Čechů se vývoj zásadně změnil a historické vazby se zpřetrhaly.

Své o tom ví David Šebesta, který je zakladatelem vrouteckého Okrašlovacího spolku Budíček, který se mimo jiné stará o obnovu drobných památek v krajině Podbořanska. „Archiv v Kronachu je pro nás cenný zdroj informací, hlavně pak jeho fotografie. Je na nich zachycena řada památek, ze kterých mnohdy zbyla jen torza,“ vysvětlil. Na digitalizaci sbírek v Kronachu se osobně také podílel. Díky tamnímu muzeu se podařilo například zjistit, jak vypadal původní obrázek na nedávno zrekonstruovaných Božích mukách u Vesců poblíž Vroutku.

Digitalizaci sbírek německého muzea finančně podpořil Svazek obcí Podbořansko. „Byli jsme se tam s některými kolegy starosty podívat, je tam celá řada zajímavých informací z historie našich měst a obcí. Byla by škoda o ně přijít,“ řekl jeho předseda a vroutecký starosta Jaromír Kubelka.

Jak přesně bude se sbírkami německého muzea v digitální podobě naloženo, se zatím nerozhodlo. Řeší se, jakým způsobem je zpřístupnit veřejnosti. Zvažovanou možností je, že by v současném muzeu v Podbořanech vznikla studovna, kde by v nich mohli zájemci na počítači bádat.