„Po ohledání předmětu pyrotechnikem bylo zjištěno, že se jednalo o ruční granát RG F1CV, který neobsahoval žádnou výbušnou složku, tudíž nebyl životu nijak nebezpečný. Pyrotechnici teplické policie nalezenou nefunkční část munice převzali a odvezli k likvidaci,“ popsal policejní mluvčí Kamil Marek.

Nálezy munice nejsou na území okresu Louny nikterak neobvyklé. „Nejčastěji se setkáváme s pozůstatky druhé světové války, výjimkou ale nejsou ani nálezy z dob první světové války, či z války Prusko – Rakouské, nebo naopak z doby nedávno minulé – pozůstatky po činnosti a výcviku vojsk Varšavské smlouvy i naší armády,“ připomněl mluvčí.

Pro nálezy potencionálně nebezpečných předmětů platí vždy stejná základní pravidla – předmětů se vůbec nedotýkat, ihned přivolat policii a podle možností zajistit, aby se k nim nepřiblížil ani nikdo jiný. „Při nedodržení uvedených pravidel by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví osob,“ upozornil Kamil Marek.