Kopí z doby bronzové, spony z doby římské nebo minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu. Tyto a mnohé další nálezy v posledních letech objevili a předali odborníkům „hledači pokladů“ na Žatecku a Podbořansku. Jejich úlovky jsou od začátku roku k vidění v aule žateckého muzea.

„Jedná se o kovové, převážně bronzové předměty, které pocházejí z oblasti Žatecka a Podbořanska a objevili je většinou pomocí detektorů kovů,“ řekl Vojtěch Peksa z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech.

Výrazným impulsem pro vystavení těchto archeologických nálezů se podle jeho slov stalo především odevzdání bronzového depotu zlomků srpů z Vroutku na Podbořansku. „Jedná se pro náš region o výjimečný nález. Ovšem i další předměty, které spolupracovníci s detektory kovů do muzea v posledních čtyřech letech přinesli, skýtají pro archeologické poznání Podbořanska a Žatecka velkou hodnotu,“ dodal Peksa.

Pro archeology jsou zásadní nejen samotné předměty, ale především okolnosti jejich nálezu. Některé předměty dokonce pozměňují pohled archeologie na pravěké osídlení například jižního Podbořanska.

Tajemství Podbořanska

close Vedoucí archeologického oddělení žateckého muzea Petr Holodňák u vystavených nálezů. info Zdroj: Deník/Petr Kinšt zoom_in „Žatecké muzeum získalo v poslední době řadu bronzových i železných předmětů zejména z Podbořanska. V mnoha případech z míst, odkud dosud nebyly známé žádné archeologické nálezy a často ve velmi si podobných nálezových situacích. Například poblíž velkých žulových balvanů, nedaleko výrazné skalky či poblíž nápadných skalních stěn či srázů,“ uvedl archeolog Petr Holodňák.

„Tyto nálezy staví region Podbořanska do zcela nového světla. Vznikla tak hypotéza o existenci „sakrální“ krajiny v pravěku na Podbořansku,“ doplnil Holodňák. Podle něj bylo Podbořansko v pravěku osídleno jen řídce. Je možné, že zmíněné nálezy souvisejí s nějakým rituálním ukládáním předmětů do země. Třeba při cestách našich předků ze severního Plzeňska do Poohří. Mezi takové nálezy patří i zmíněný bronzový poklad čítající 16 zlomků srpů, šídlo, plechový náramek a 15 kusů bronzoviny z mladší doby bronzové, který našli v lese u Vroutku na Podbořansku dva hledači s detektorem kovů.

Muzeum chce do budoucna výstavní prostory, kde představí nálezy amatérských archeologů, dále rozšiřovat. „Proto bychom tímto způsobem rádi spolupracovali i s dalšími 'amatérskými archeology', kteří mají zájem pomáhat při záchraně kulturního dědictví, zároveň jsou ochotni předměty předat k vystavení a zdokumentování a napomoci tak k odhalování naší dávné minulosti,“ dodal Peksa.