Výhled počítá s příjmy 12,7 milionu a výdaji 17,4 milionu korun. Na krytí schodku ve výši téměř pěti milionů se využijí peníze obce z minulých let.