Dokončení splaškové kanalizace, přeložení rozvodů nízkého napětí do země a rekonstrukce veřejného osvětlení. A pak celková obnova cest a chodníků – to jsou plány Staňkovic na nejbližší roky.

Ve Staňkovicích už několik let pracují na výstavbě splaškové, podtlakové kanalizace. Loni tam byla dokončena první etapa. V té byla postavena vakuová čerpací stanice a hlavní řady.

V rámci výstavby kanalizace ve Staňkovicích zároveň Severočeská vodárenská společnost přestavěla bývalou čistírnu odpadních vod na přečerpávací stanici, odkud se „ženou“ splašky z obce a průmyslové zóny Triangle do čistírny v Žatci. V současné době je tak odkanalizováno staňkovické sídliště a pozemky ve vznikající obytné zóně u fotbalového hřiště.

Nyní chce obecní úřad kanalizaci dokončit výstavbou podružných řadů se sběrnými místy, na které by se mohli napojit majitelé jednotlivých domů.

„V druhé etapě chceme vybudovat podružné řády, aby se mohli napojit lidé ze zbylé části obce. Počítáme s asi 140 přípojkami,“ sdělil Jan Bartoň, starosta Staňkovic. První etapa vyšla na 22 milionů korun. Dotace činila 14 milionů, další tři dal Ústecký kraj. Zbytek, pět milionů, doplatila obec. Druhá etapa má stát zhruba 20 milionů korun. Obec nedávno získala další dotaci, tentokrát 16 milionů korun. Ze svého doplatí čtyři a půl milionu korun.


Po dokončení kanalizace čekají Staňkovice ale další výkopy. ČEZ distribuce tam chce totiž přeložit rozvody nízkého napětí do země. V plánu to je v letech 2011 a 2012. Obec při tom zrekonstruuje své veřejné osvětlení, vyjde ji to na dva a půl milionu korun. „Po skončení výkopů bychom chtěli začít s opravami chodníků a cest. Zkusíme na to získat dotace, když neuspějeme, budeme to muset postupně zaplatit ze svého,“ uvedl starosta Staňkovic.

Pod Staňkovice spadají ještě Selibice a Tvršice. V obou vesničkách došlo loni a letos k obnově veřejné zeleně v parčících, obci se na to podařilo získat peníze z evropských dotací.

V Selibicích během letoška dojde k přeložení rozvodů elektrického vedení do země, v rámci toho se chystá rekonstrukce veřejného osvětlení. Obecní rozpočet to vyjde na necelý milion korun.

Ve Tvršicích k tomu došlo před pěti lety. Ve vesnici je v plánu jiná rekonstrukce – příští rok by se tam měly vyměňovat hlavní vodovodní řady. Pak chce obec obnovit povrchy chodníků a cest.

Na rozdíl od Staňkovic, kde je nová centrální kanalizace, se ve Tvršicích a Selibicích kvůli vysokým nákladům nechystá. Nakládání s odpadními vodami se tam bude řešit individuálně. „Připravujeme program, ze kterého by lidé dostávali od obce příspěvky na pořízení domovních čističek odpadních vod, nových žump nebo biologických filtrů na septiky. Každý si může vybrat, co mu bude vyhovovat,“ vysvětlil Jan Bartoň.

Fakta a zajímavosti o Staňkovicích


Ve třech vesnicích žije 896 obyvatel

Ve Staňkovicích žije celkem 896 obyvatel. Z toho v samotných Staňkovicích 706, ve spádových Tvršicích 124 a Selibicích 66. Nejstarším občanem je devadesátiletá paní ze Selibic. Nejmladším občánkem je měsíční Johana Janáčková ze Staňkovic.

Ve Staňkovicích je lékař i pošta

Ve Staňkovicích má svou pobočku Česká pošta, jsou tam dva obchody a restaurace. Sezonně je otevřena také hospoda u fotbalového hřiště. Hospoda je o víkendech otevřena také ve Tvršicích. Ve Staňkovicích ordinuje obvodní i dětský lékař. Přes Staňkovice, Tvršice a Selibice jezdí autobusové linky, Tvršice leží na železniční trati Žatec – Postoloprty.

Selibice mají osadní výbor

V Selibicích mají ve složení Václav Němec mladší, Vladimír Libich a Marcela Pichnarčíková osadní výbor. Vznikl tam nedávno – letos na jaře. Začne pracovat po šestnácti letech. „Jeho vznik vítáme. Osadní výbor bude mít každý rok k dispozici určité peníze z obecního rozpočtu, které bude moci využít na zvelebení Selibic,“ sdělil starosta Jan Bartoň s tím, že prvním úkolem osadního výboru bude zpracování plánu, jak by se měly Selibice rozvíjet. Vedení Staňkovic by přivítalo vznik osadního výboru i ve Tvršicích, které jsou větší než Selibice.

Školka je plná, škola zdaleka ne

Ve Staňkovicích je základní a mateřská školka. Do školy nyní chodí 34 žáků do prvního až pátého ročníku, stejný počet dětí navštěvuje i školku. Zatímco kapacita školky je plná, škola se občas potýká s nedostatkem žáků. Její kapacita je přitom devadesát dětí. Je to dáno převážně tím, že někteří rodiče své děti raději posílají do žateckých škol. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Staňkovice je Mgr. Jana Irrová.

Staňkovice vede jeden starosta už 20 let

V komunálních volbách v roce 2006 získalo sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce 91 procent hlasů a obsadilo všechna místa v devítičlenném zastupitelstvu. Zbylých devět procent hlasů dostali kandidáti KSČM. Do zastupitelstva obce tak usedli Jan Bartoň (starosta), Helena Bártová (místostarostka), Vladimír Libich, Petr Adler, Dagmar Majerová, Emil Hažlinský, Petr Pařízek, Jiří Hanzl a Inocent Kadnár. Jan Bartoň (61 let) je starostou Staňkovic od roku 1990, tedy pět volebních období. „Letos budu kandidovat a usilovat o post starosty naposledy. Chci v obci dodělat kanalizaci, pak zajistit opravy komunikací, vytvořit sběrný dvůr a zajistit chybějící zázemí pro mládež,“ nastínil plány Jan Bartoň.

Nezaměstnanost je 16 procent

Ve Staňkovicích, Tvršicích a Selibicích bydlí 435 ekonomicky aktivních lidí, z čehož je aktuálně 73 v evidenci úřadu práce. Nezaměstnanost v obci činí 16 %. Největšími zaměstnavateli jsou firma Agrima Žatec, která se zabývá prodejem a opravami zemědělských strojů, zemědělské společnosti PP servis Blšany a Zemědělská obchodní společnost a firma Marcela Kollmanna. Část obyvatel z obce je zaměstnána v továrnách v Žatci a také blízké průmyslové zóně Triangle.

V obci pracuje několik spolků

Ve Staňkovicích nechybí společenský život. Funguje tam obecní knihovna a několik spolků, jejich členové jsou hodně aktivní.

Mezi ně patří myslivecké sdružení, sportovní střelecký klub, svazy chovatelů nebo Svaz žen.

Aktivní je i Fotbalový klub Staňkovice, jehož muži letos s přehledem vyhráli III. třídu. Klub v současné době připravuje projekt na výstavbu nových kabin, které by měly stát v areálu hřiště za jednou z branek. Fotbalisté se také rozhodli, že letos budou pořádat jednodenní slavnosti.

Ve Staňkovicích se řadu let konala Dočesná, obec od jejího pořádání ale už ustoupila. „Obec do Dočesné dávala dost vlastních prostředků, ale místní už na ni přestali chodit. Aby se Dočesná ekonomicky vyplatila, museli jsme vybírat vstupné. A to i přes to, že podobné slavnosti v okolí jsou bez vstupného. To se ale odrazovalo na počtu návštěvníků,“ vysvětlil starosta.

Velmi aktivní je ve Staňkovicích knihovna. Pořádá celou řadu akcí pro děti i dospělé, obnovila některé tradice v obci. „Máme zhruba tři tisíce knížek, chodí k nám sedmdesát čtenářů,“ sdělila knihovnice Sylva Jahelková (na snímku).

Ve Staňkovicích sídlí IPS Alpha, přináší do rozpočtu obce peníze

Obec Staňkovice v novodobé historii významně ovlivnilo blízké vojenské letiště. Řada jeho zaměstnanců a sloužících vojáků bydlela ve Staňkovicích, kde kvůli tomu vyrostlo celé sídliště.

Po uzavření letiště se obci podařilo získat a znovu využít bývalé armádní objekty, které sloužily k podpoře základny. V současné době dvojici areálů nad Staňkovicemi obhospodařují chovatelé a střelci, kteří si v bývalém muničním skladu vybudovali střelnici na asfaltové terče.

I průmyslová zóna Triangle, která vyrostla na místě bývalého letiště, má na obec vliv. Mimo jiné i finanční. Ve Staňkovicích má totiž sídlo jedna z největších společností v okrese Louny – japonská IPS Alpha. Ta vyrábí v průmyslové zóně Triangle LCD monitory, sídlo má na adrese Staňkovice 400. Díky tomu mají Staňkovice prospěch z daní, které firma platí. Například z daně z nemovitosti nebo z daně za své zaměstnance. Těch nyní IPS Alpha zaměstnává asi osm set. „Díky IPS Alpha se v rozpočtu obce navýšily daňové příjmy o necelý milion korun. Záleží, kolik zaměstnává lidí,“ sdělil Jan Bartoň, starosta Staňkovic.

Druhá továrna v Triangle, japonský Panasonic, má adresu Minice 60. Ty spadají pod Velemyšleves.

Staňkovice mají zónu pro výstavbu rodinných domů a chystají další

Staňkovice patřily do roku 1990 pod správu města Žatce. Když se osamostatnily, měly 559 obyvatel. Od té doby počet obyvatel neustále roste. Nyní už jich tam žije téměř devět set.

Ve Staňkovicích během posledních let vyrostla řada nových rodinných domů a další přibývají. Loni byla u fotbalového hřiště dokončena obytná zóna, kde má vyrůst v první etapě sedm desítek rodinných domů – 14 parcel už bylo prodáno, přičemž na třech z nich už byly dostavěné a zkolaudované domy. Zónu tam realizuje developerská společnost M2 Sors z Loun.

Po realizaci zóny se zastavěná plocha v obci zvýší o čtvrtinu. „Společnosti M2 Sors jsme pro obytnou zónu prodali přibližně deset hektarů pozemků, v průměru za 32 korun za metr čtvereční. Peníze, které takto obec získala, vložíme do přípravy oddechové a sportovní zóny, která by měla vzniknout mezi Staňkovicemi a blízkou průmyslovou zónou Triangle,“ vysvětlil starosta obce Jan Bartoň. „Pro nás nejsou hlavním přínosem peníze, které jsme za prodej pozemků získali, ale lidé, kteří se do zóny a tím i do Staňkovic nastěhují,“ dodal.

Příprava obytné zóny, v místě bývalého pole, začala už v roce 2003, kdy byl změněn územní plán obce. Technická infrastruktura tam byla dokončena loni, kdy se tam začaly stavět první rodinné domy.

V současné době Staňkovice pracují na novém územním plánu, který by měl být hotov příští rok.

Ten počítá s další výstavbou rodinných domů – nová obytná zóna by měla vyrůst po levé straně při silnici ze Staňkovic do Tvršic pod sídlištěm. Zabere čtyři hektary.