Páteční program dvoudenního hudebního festivalu Rock for Churchill v areálu Myslivna u Vroutku doplnilo odpolední charitativní šlapání na Oranžových kolech Nadace ČEZ. Za doprovodu českých kapel jako The Drain, Circus Brothers či Priessnitz mohl každý dobrovolný cyklista strávit v sedle kola jednu minutu a svým výkonem přispět na vybavení Základní a mateřské školy či Domova pro seniory ve Vroutku.

Během šesti hodin vynesla cyklojízda na Oranžových kolech celkem 102 020 korun. „Těší mě, že ochota hudebních fanoušků věnovat minutu pohybu dobré věci na festivalech neuvadá a s chutí podpořili potřeby místních spoluobčanů“, uvedla za Nadaci ČEZ její ředitelka Michaela Ziková.

Podpořené organizace:

Základní škola a Mateřská škola Vroutek
vyšlapáno 50 632 korun. Poskytuje předškolní a základní vzdělávání pro více než dvě stě dětí z města i jeho okolí. Kromě důrazu na kvalitní vzdělávání a výchovu malých žáků se v průběhu školního roku soustředí na pořádání sportovních a kulturně vzdělávacích akcí pro děti i jejich rodiče. Soustavně se rovněž snažíme modernizovat a vylepšovat výuku i školní zázemí a vybavení učeben, na které využijeme i výtěžek ze speciálního kola Nadace ČEZ,“ sdělil ředitel ZŠ a MŠ Vroutek Milan Armstark.

Domov pro seniory Vroutek
vyšlapáno 51 388 korun. Domov pro seniory je příspěvkovou organizací města Vroutek. Poskytuje sociální služby mužům i ženám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí, kteří jsou ve starobním, případně plném invalidním důchodu. Klientům je zde zajištěno celoroční ubytování v jedno a vícelůžkových pokojích a celodenní strava. „Výtěžek využijeme na pořízení antidekubitních pomůcek a vybavení dílny volnočasových aktivit,“ uvedla ředitelka DpS Vroutek Markéta Sosnová.

Soňa Holingerová
mluvčí Skupiny ČEZ