"Úplná uzavírka silnice číslo 22512 u vodního díla Nechranice proběhne od 8 do 18 hodin. Souběžná obslužná komunikace bude průjezdná pro Integrovaný záchranný systém, autobusovou dopravu a správu a údržbu silnic. Pro osobní a nákladní vozidla bude platit objízdná trasa," uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

A proč bude cesta přes hráz, i když tentokrát jen na jeden den, uzavřena? "Během uzavírky bude na pravém poli bezpečnostního přelivu probíhat osazení provizorního hrazení, které zabezpečí probíhající stavbu pro případ předpokládaného zvýšení hladiny vody v nádrži v následujících dnech," dodala mluvčí.