Území pod hrází Nechranic, které před pár dny pomohly při zvládnutí vánoční velké vody na Ohři, by tak získalo ještě větší protipovodňovou ochranu. „Propojení Libouše a Nechranic by mělo obrovský vodohospodářský efekt na dolní Ohři a Labi s přesahem do Německa. Je to investice pro budoucí generace,“ řekl generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Zpracovaná studie ukázala, že kapacita Nechranic by se zvýšila ze současných 290 milionů metrů krychlových vody na více než pět set milionů. Dílo by pomáhalo v obdobích sucha i povodních. „Je třeba se na projekt dívat v horizontu roku 2100 v souvislosti s očekávanými klimatickými změnami a v souvislostech přesahujících hranice regionu. Potenciál takového díla by byl obrovský. Víc vody v Ohři a Labi při suchu by mohlo třeba pomoci v Německu řešit problémy s jejím nedostatkem na Sprévě,“ nastínil Jan Svejkovský. Na druhou stranu navýšení objemu Nechranic by významně zvýšilo protipovodňovou ochranu Žatecka, Lounska a Litoměřicka.

Myšlenka zatopení hnědouhelného lomu u Tušimic je řadu let stará, vzhledem ke stále rychleji se blížícímu konci těžby nabývá na aktuálnosti. Původní termíny stanovené na třicátá léta 21. století nemusí brzy platit. Vzhledem k rostoucím cenám emisních povolenek je výroba elektřiny z uhlí stále dražší. Je možné, že ruku v ruce s trendem ochrany klimatu a odklonu od uhlí v Evropě skončí těžba v dole Nástup – Tušimice mnohem dřív, než se počítalo.Pokud by padlo rozhodnutí lom zaplavit, v okolí pro to není dostatek vody. Musela by se čerpat z Ohře jako v případě jezera Most. Jiným způsobem řešení je právě přímé propojení budoucího jezera Libouš s Nechranicemi.

Nový úsek dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku začal řidičům sloužit v polovině letošního prosince. Ještě několik let má být bez poplatku.
Dálniční známky v roce 2024: Koupíme už i jednodenní, za roční si připlatíme

Co do rozlohy vodní plochy pátá největší přehradní nádrž České republiky dokončená v roce 1968 slouží pro nadlepšování průtoků v Ohři, k odběru pro průmyslové a zemědělské podniky i jako protipovodňová ochrana. Po propojení s novým jezerem by se možnosti hospodaření s vodou znatelně zvýšily. „Zvětšení kapacity Nechranic je z vodohospodářského hlediska unikátní příležitost. Takhle velkou nádrž už nemáme v Česku šanci postavit, měli bychom ji využít. Pokud ji nyní promarníme, v budoucnu nebude tento projekt realizovatelný,“ sdělil generální ředitel Povodí Ohře.

Náklady na propojení Libouše a Nechranic se předběžně odhadují na zhruba dvacet miliard korun. „Náklady jsou sice vysoké, ale u takto velké nové přehrady by byly několikanásobně vyšší,“ dodal. Dokládá to cenou za jeden metr krychlový zadržené vody. U přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě na severu Moravě, která se má začít stavět v roce 2027, podle výpočtu přesáhne sedm set korun. U přehrady Kryry, která po roce 2035 vyroste na Podvineckém potoce na jihu Ústeckého kraje, vodohospodáři počítají s částkou kolem tří set korun. „U lokalit Libouš Nechranice jsme v současné době při výpočtech na méně než dvou stech korunách,“ přiblížil Jan Svejkovský.

Z tohoto pohledu je podle jeho slov propojení Nechranic a Libouše v Česku nejlevnější velký vodohospodářský projekt, který se připravuje. Povodím Ohře chystaná přehrada Kryry zadrží devět milionů metrů krychlových vody a vyjde na zhruba tři miliardy korun.

Tygr ussurijský v olomoucké zoo.
Tygr v Chomutově? Zoopark chce příští rok začít budovat výběh pro šelmu

Technicky je propojení Nechranic a Libouše možné dvěma způsoby – tunelem nebo otevřeným kanálem. Proti tunelům hovoří jejich komplikovaná údržba, navíc by kvůli omezeným průměrům tubusů byl omezený protipovodňový efekt. Varianta otevřeného kanálu, návrhy hovoří o jeho maximální šíři zhruba jeden a půl kilometru a délce tři kilometry, by znamenala odtěžení ohromného množství zeminy. V místě se nachází z velké části výsypka z lomu.

Důl Nástup – Tušimice zásobuje uhlím hlavně elektrárny skupiny ČEZ. Ta je prostřednictvím své společnosti Severočeské doly vlastníkem pozemků. „Aktivitu vodohospodářských expertů k propojení obou vodních ploch respektujeme. Co se týká majetkoprávního vypořádání zbytkové jámy, to bude v případě realizace propojení předmětem dalšího jednání mezi investorem a majitelem pozemků,“ uvedl před časem mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Podle něj má firma sama určité vize, jak s obří jámou po ukončení těžby naloží. Definitivní rozhodnutí bude na české vládě.

Mohlo by vás zajímat: Při opravách Nechranic využili unikátní metodu. Bourání vodním paprskem

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová