V letošním roce odborníci provedli rozsáhlé kontroly 14 přehrad, které má ve správě Povodí Ohře.

Byly mezi nimi i Nechranice, největší přehrada na severu Čech, na hranici Žatecka a Chomutovska. „Všechna díla jsou bezpečná. Přesto z prohlídek vyplynula potřeba odstranit některé závady, aby průběhem času nedošlo k nebezpečí vzniku havarijního stavu,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Povodí Ohře provádí údržbu přehrad pravidelně. Na Nechranické přehradě se provádějí opravy betonového pláště hráze, při kterých se zacelují od vln vymleté díry. Svoji délkou 3280 metrů patří sypaná hráz Nechranické přehrady mezi nejdelší ve střední Evropě. Vodní dílo bylo uvedeno do provozu v roce 1968, plocha zatopená vodou přesahuje 1300 hektarů.