Povodí Ohře se v tuto roční dobu obvykle připravuje na pravidelné tání sněhu. Před jarem zpravidla vypouští Nechranickou přehradu, největší vodní dílo na Ohři, aby utlumilo přívaly vody z tajícího sněhu na západě Čech, zvláště pak v Krušných horách. Tím zabraňuje povodním na Žatecku, Lounsku a dolní Ohři.

Letos je ale situace úplně jiná. Průběh zimy byl velmi neobvyklý. Několik měsíců téměř neprší a nesněží. V Krušných horách aktuálně není téměř žádný sníh. Povodí Ohře tak namísto vypouštění Nechranic nyní s vodou naopak šetří. Odtok z přehrady v pondělí 17. února snížilo na 16 metrů krychlových za vteřinu, voda odtéká jen jednou z dvojice spodních výpustí. Běžně v tuto dobu z Nechranic odtéká několikrát víc vody.

„Průběžně sledujeme vývoj počasí, vývoj množství vody uložené ve sněhových zásobách, průběh průtoků ve vodních tocích a předpovědi na následující období. Dle aktuální situace, kdy je zanedbatelné množství sněhové pokrývky na území v povodí řeky Ohře k profilu vodního díla Nechranice, kdy stále klesá hladina vody v nádrži, průtoky do nádrže se stále udržují na podprůměrných ročních hodnotách a nejsou předpovídány prakticky žádné srážky, je potřebné snižovat odtok z Nechranic," vysvětlil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Hladina už klesla o tři metry

Od počátku roku klesla hladina na Nechranicích o více než tři metry. Vodohospodáři se obávají, aby v přehradě byl dostatek vody přes léto. „Hlavním účelem vodní nádrže Nechranice je akumulace vody pro různé potřeby. Pro zajištění tohoto účelu je nutné snížit odtok z nechranické nádrže a zajistit pro následující období dostatek vody v přehradě," dodal J. Svejkovský.

Nicméně o suchu vodohospodáři zatím nemluví. „Z hlediska vodnosti je zatím letošní rok pod dlouhodobým normálem. Přesto se zatím nedá hovořit o hydrologickém suchu," sdělil na dotaz Deníku mluvčí Povodí Ohře. „Situace je svým způsobem neobvyklá, ale v žádném případě ne extrémní," dodal.

Nechranice prostřednictvím vodovodu ze Stranné zásobují průmysl na severu Čech. Vodou z něj se také zaplňuje jezero Most, které vzniká na místě bývalého hnědouhelného lomu.