Jednání mezi představiteli německých krajanských spolků a postoloprtské radnice o pamětní desce, která by připomněla poválečné násilnosti na německém obyvatelstvu v Postoloprtech, budou pokračovat na podzim.

V Postoloprtech bylo krátce po skončení války při hrůzném masakru zabito 763 lidí, mezi nimi i ženy a nedospělé děti. „Jednání o tomto tématu se budeme věnovat znovu na podzim. Momentálně je náš spolek dost pracovně vytížen. První schůzka s představiteli města proběhla už letos v únoru,“ řekl na dotaz Deníku Otokar Löbl, předseda krajanského spolku přátel města Žatce v Německu. Spolek sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.

Německé občanské spolky usilují o umístění nějaké formy připomínky poválečných hrůz v Postoprtech už několik let, radnice se však až dosud staví spíš proti. Němci nechtějí žádný velký pomník, stačila by jim i drobnější pamětní deska s krátkým textem, uvedl už dříve O. Löbl.

Představitelé města zatím opakovaně umístění pamětní desky neschválili. Podle nich je otázka stále příliš citlivá, bojí se i reakcí části veřejnosti. Obě strany se nemohou shodnout ani na textu, který by měl být vyryt na desce. Němci by si přáli konkrétní připomenutí poválečných hrůz v Postoloprtech, představitelé města hovořili spíš jen o obecnějším textu a jakési připomínce všech obětí války. „Události jsou stále hodně citlivé. Raději bychom pomník věnovali všem obětem, předválečným, válečným i poválečným,“ řekl už v únoru starosta Postoloprt Miroslav Hylák.

V květnu a červnu 1945 bylo v Postoloprtech živelně postříleno téměř 800 německy mluvících lidí hlavně ze Žatecka. Mezi nimi bylo například i pět chlapců ve věku mezi 12 a 15 lety, kteří tak měli být „potrestáni“ za to, že si předtím v sadu natrhali ze stromu nezralá jablka. Byla to jedna z nejhorších tragédií prvních poválečných dnů v Čechách.

Policie událost několikrát šetřila, ale nikoho nikdy neobvinila. K podobnému masakru došlo také v Krásném Březně u Ústí nad Labem, kde bylo civilní německé obyvatelstvo po válce zfanatizovaným davem nahnáno či shozeno do řeky, utopeno a postříleno. Pamětní deska k této události už byla odhalena – v roce 2005 na mostě přes Labe v Ústí.