V okrese Louny se v poslední době objevila ohniska dvou nemocí zvířat. Varroáza včel a tularemie zajíců, ta je dokonce přenosná na člověka.

BSE – „nemoc šílených krav“, vzteklina, slintavka a kulhavka v okrese nejsou. „V okrese Louny evidujeme tularemii zajíců a varroázu včel,“ sdělil na dotaz Deníku Petr Pilous, mluvčí Krajské veterinární správy Ústí nad Labem.

Včelí mor!

Varroáza je parazitární onemocnění včel, které v současné době značně poškodilo včelstva v celé republice. Za pozitivní se považuje to včelstvo, ve kterém byly zachyceny více než tři původci onemocnění. „Invaze byla v okrese Louny zjištěna u 1271 včelstev, což je třiadvaceti procentní zamořenost,“ informoval mluvčí veterinární správy.

V Ústeckém kraji v zimním období a předjaří zaniklo 619 včelstev z původního počtu 23 345, což je 2,6 %. „Je to dobrý výsledek, svědčí o dobré péči včelařů,“ pochválil za dodržování mimořádných opatření včelaře Petr Pilous.

Dva lidé se nakazili tularemií

Nemocní jsou v okrese Louny také zajíci. „V celém Ústeckém kraji je deset ohnisek tularemie zajíců, v okrese Louny se jedná o jedno,“ řekl. Tato nemoc je nebezpečná i z hlediska možného přenosu na člověka. Může se přenést přímým kontaktem s nakaženým zvířetem nebo kontaktem s infikovaným prostředím. Nemoc mohou navíc přenášet i další zvířata. Důležité je proto nedotýkat se hlavně uhynulých zvířat, po návratu z přírody se důkladně umýt.

„V březnu onemocněli v kraji dva lidé tularemií, jeden z Roudnice, druhý z Chabařovic,“ varuje Petr Pilous. Další vážná onemocnění zvířat v okrese Louny veterináři už dlouho nezaznamenali. „Na území ČR se už více než pět let neobjevil žádný případ onemocnění vzteklinou, neevidujeme ani žádný výskyt slintavky a kulhavky,“ dodal pro Deník Petr Pilous.

Nákaza od zvířat? Česko je poměrně bezpečné

Praha/ Dělení nemocí na zvířecí a lidské bývá často nepřesné, řada takzvaných zvířecích nemocí ohrožuje i člověka. Česko je však v tomto ohledu poměrně bezpečné.

Například na vzteklinu umírají ve světě dodnes ročně tisíce lidí, poslední Čech zemřel na toto virové onemocnění ještě před druhou světovou válkou. „Poslední případ vztekliny v České republice byl v roce 2002 u dvou lišek na Turnovsku,“ uvádí Josef Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.

Zatímco některé zvířecí nemoci z Čech zřejmě definitivně zmizely, jiné se naopak v Česku objevily teprve nedávno. To je případ tzv. nemoci šílených krav neboli BSE. Ta u lidí může způsobit zákeřnou variantu Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, která má až osmiletou inkubační dobu a často končí smrtí. „V ČR však platí řada opatření, která riziko nákazy snižují na minimum. Dobytek se nesmí krmit masokostní moučkou, veškerý jatečný skot nad třicet měsíců se vyšetřuje,“ řekl Duben.

(doh)