Už více než dva a půl tisíce lidí se podepsaly pod antimemorandum, které požaduje zachování porodnice a dětského oddělení v žatecké nemocnici.

Dokument s podpisovými archy je stále k dispozici na radnici, v nemocnici nebo na dalších místech.

Smyslem antimemoranda je odvrátit možné zrušení zmíněných oddělení. O tomto kroku jako jedné z možností uvažuje VZP a ministerstvo zdravotnictví. Zdůvodňují to nutností úspor ve zdravotnictví. Změny se zvažují od roku 2013 a postihly by více menších nemocnic v ČR. Zrušeny by byly například porodnice, které „odbaví“ méně než 600 nebo 800 maminek ročně.

„Stále jednáme, jsme přesvědčeni, že redukce by přinesla zhoršenou zdravotní péči pro celý region. Požadujeme zachování současného rozsahu péče v naší nemocnici, do které město v minulých letech investovalo více než 300 milionů korun při rekonstrukci nemovitostí a nákupech přístrojů,“ uvedl Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Nemocnice Žatec


je to nyní jediná nemocnice s akutní lůžkovou péčí v okrese Louny

v jejím areálu je i jediná porodnice na území okresu Louny

→ poskytuje zdravotní péči na dětském, chirurgickém, interním a gynekologicko-porodnickém oddělení

→ od roku 1997 je jejím vlastníkem a zřizovatelem město Žatec, které ji převzalo od státu, aby ji uchránilo už tehdy před možným útlumem péče a lůžek v rámci připravovaných reforem ve státní síti zdravotnictví

→ město Louny například nemocnici od státu nepřevzalo a před dvěma roky o veškerá akutní lůžka přišlo