Mezi prvními přijde na řadu výstavba urgentního přijmu v zadním traktu budovy lůžkového oddělení chirurgie. Počítá se s jednoduchým objektem ve tvaru kvádru. „Kapacita je pět plně monitorovaných lůžek pro intenzivní a resuscitační péči a dvě samostatné vyšetřovny,“ sdělil zpracovatel studie Leo Vychodil ze společnosti Remiuma. Nyní nemocnice centrální urgentní příjem nemá, pacienti směřují na lůžková oddělení interny nebo chirurgie. „To jejich zdravotnický personál velmi zatěžuje,“ sdělil ředitel nemocnice Jindřich Zetek. Náklady na výstavbu urgentního příjmu se odhadují na zhruba 40 milionů korun, město chce využít dotace. Stavět by se mohlo začít v příštím roce. „Urgentní příjem v nemocnici je pro nás priorita,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová. „Dalším krokem, pokud se tak rozhodnou zastupitelé, bude příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace,“ doplnila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Podobně by mělo město postupovat v přípravě rekonstrukce budovy následné péče a dostavby objektu, kde sídlí dětské oddělení. To se přestěhuje do jiné části nemocnice, na jeho místě vyroste budova pro péči o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. Náklady se odhadují na dvě stě milionů korun, i v tomto případě město počítá s finanční pomocí z jiných zdrojů. Například Ústeckého kraje.

Další rozvoj žatecké nemocnice řeší tzv. generel. Špitál rozdělil na funkční celky – v přední části s poliklinikou počítá s ambulantní péčí, v horní s dlouhodobou a v dolní intenzivní medicínou. Generel nastínil sedm fází realizace proměny špitálu. V té první vznikne Alzheimer centrum pro pacienty s touto diagnózou v novém objektu v zadní části nemocničního parku. „Realizace takovýchto projektů se dnes celkem běžně řeší se zapojením soukromých subjektů, Alzheimer centrum by nemuselo finančně zatížit pokladnu města,“ vysvětlil ředitel nemocnice.

Rytina z dobového časopisu Květy ukazuje, jak velká voda na Blšance poničila pivovar v Měcholupech na Žatecku.
Katastrofa nebývalých rozměrů: Před 150 lety zabíjela povodeň na Blšance

Nejnáročnější bude zřejmě realizace fází z generelu, kdy se počítá s výstavbou dvou velkých budov nad současnou lůžkovou chirurgií a internou. Nemocnice tím získá nové prostory pro JIP, operační sály a lůžková oddělení pro chirurgii, internu, gynekologii a dětské. Další etapy počítají s výstavbou parkovacího domu pro pacienty a návštěvníky nemocnice, rekonstrukcí vily bývalého ředitelství, rozšířením polikliniky, stavbou nové jídelny a centrální kuchyně a energocentra. „Pro žateckou nemocnici navrhujeme využití geotermální energie. Systém dokáže topit, ale i chladit,“ popsal Jiří Slánský ze společnosti Jika, která pro město generel zpracovala.

„Pokud se objeví možnost získat peníze, může se generel modifikovat. Pro nás je to důležitý dokument, který mimo jiné dává jistotu a perspektivu našim zaměstnancům,“ vysvětlil ředitel žatecké nemocnice. Podle něj by kromě zajištění lepší a širší péče o pacienty měla jeho realizace přinést zlepšení hospodaření nemocnice. Na jedné straně vyšší příjmy za výkony, na druhé nižší náklady.

Nemocnice v Žatci je jedinou v okrese Louny s akutními lůžky, zajišťuje péči pro zhruba sto tisíc obyvatel spádové oblasti. Zaměstnává dvě stovky lidí, jejím vlastníkem je město. Nyní probíhá proces její proměny z obecně prospěšné na akciovou společnost.