Město Žatec založí akciovou společnost Žatecká regionální nemocnice. Vlastník špitálu si tak otvírá dveře pro vstup strategického partnera. Nemocnice potřebuje nemalé peníze na investice a provoz, ty bude město v příštích letech hledat ve svém rozpočtu hůř a hůř.

„Založení akciové společnosti je krok, který má zajistit stabilitu žatecké nemocnice a zajistit její další rozvoj,“ řekla žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Rozsah zdravotnické péče by měl být podle ní zachován. Do nové společnosti by zároveň měli přejít všichni zaměstnanci nemocnice. Ta nyní funguje jako obecně prospěšná společnost v majetku města. Dojde k převodu její činností na novou obchodní společnost. Nepůjde o nějakou rychlou změnu, trvat bude řadu měsíců, obě společnosti budou určitý čas fungovat paralelně. „Je třeba ještě vyřešit spoustu věcí, například komu budou patřit nemovitosti v areálu nemocnice. Zda zůstanou městu, nebo se převedou na novou akciovou společnost,“ připomněl žatecký místostarosta Radim Laibl.

V kauze advokáta Jana Růžka svědčila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, k soudu v Lounech přijela s ochrankou.
Ministryně svědčila proti advokátovi Růžkovi, nařkl ji z ovlivňování soudce

Založení akciové společnosti schválili zastupitelé. Stoprocentním vlastníkem, tedy jediným akcionářem, zůstává město. To se ale může v budoucnu změnit, vedení Žatce nevylučuje vstup strategického partnera. „V zásadě jsou tři možnosti. Že město zůstane stoprocentním akcionářem. Nebo že do společnosti přijde někdo další, a to buď jako minoritní nebo majoritní vlastník,“ popsal místostarosta. Jedním ze subjektů, který by mohl do žateckého špitálu majetkově vstoupit, je Ústecký kraj, případně jeho Krajská zdravotní. Ta vlastní největší nemocnice v okresech regionu, vyjma lounského. Vzhledem k tomu, že nemocnice v Lounech nemá akutní lůžka, funkci „okresní nemocnice“ převzala ta žatecká.

„Pomoc Ústeckého kraje naší nemocnici je v posledních letech výrazná,“ připomněla starostka Hamousová. „O vstupu Ústeckého kraje do žatecké nemocnice se jedná, vztahy se stále vyvíjí,“ doplnil ji místostarosta Laibl, který je zároveň krajským radním pro zdravotnictví.

Peníze budou třeba

Nemocnice v Žatci má čtyři lůžková oddělení akutní péče – chirurgii, internu, dětské a gynekologii. Zaměstnává přibližně dvě stě lidí, na přelomu tisíciletí prošly některé její části rozsáhlou modernizací. Žateckou nemocnici čekají ale další velké investice. Například vybudování urgentního příjmu, rekonstrukci vyžaduje objekt léčebny dlouhodobě nemocných nebo dětského oddělení. Město, nad jehož investičními možnosti visí v nejbližších letech otazník, jejich financování ze svých zdrojů rozhodně nepokryje.

Součástí založení společnosti Žatecká regionální nemocnice je také personální obsazení představenstva a dozorčí rady. Představenstvo tvoří Petr Antoni, Ondřej Demut, Jiří Hamous, Štěpán Kuna a Jan Novotný. Dozorčí rada je ve složení Vladislav Hrbáček, Radek Reindl, Jaroslav Špička, Jaroslava Veselá a Vladimír Végh.