„V případě zájmu volejte hlavní sestru Růženu Srbovou na telefon 723 040 794,“ uvedla nemocnice. Ta je od čtvrtka 19. března v epidemiologickém režimu, vstup do jejího areálu je také kontrolován u vjezdu poblíž bývalé vrátnice.

Smyslem opatření, při kterých nechybí měření teploty příchozích, je zamezit případnému rozšíření koronaviru do nemocnice. 

Koronavirus v Česku