Další pořádnou facku dostala žatecká nemocnice. Přesto, že je finančně i personálně zajištěná a má také dostatek pacientů, objevily se úvahy o možném zrušení dětského a gynekologicko – porodnického oddělení od roku 2013.

S plánem přišly pojišťovny, které tak prý chtějí ušetřit.

„Je to nesmysl, zrušením dvou oddělení v naší nemocnici se nic neušetří. Pacienti, a tím myslím i rodičky, budou přijati do jiných nemocnic, a zdravotní pojišťovny budou muset vykázanou péči stejně uhradit. Je to zatím jen jeden z návrhů a my budeme tvrdě bojovat o zachování plné péče v žatecké nemocnici v nezměněném rozsahu. Pevně věřím, že se nám to podaří,” říká na plány pojišťoven rozhodně ředitel žatecké nemocnice Čestmír Novák.

Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny se dohodly v minulých dnech, že v rámci reformy zdravotnictví zruší od počátku roku 2013 až deset tisíc lůžek. Přes tisíc ve fakultních nemocnicích, některé v krajských, na řadu ale určitě přijdou i lůžka v menších zdravotnických zařízeních.

Čekají se tuhé boje, rozhodnuto není

Rok 2012 bude rokem bojů a nekompromisních jednání. A Žatec je také na seznamu. „Existuje úvaha o neuzavření smluv na zajištění péče na gynekologicko – porodnické a dětské oddělení v Žatci. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo, půjde o společný postup všech zdravotních pojišťoven,” přiznala plány pojišťoven mluvčí té největší zdravotní pojišťovny u nás Petra Friedlová z VZP.

Na tvrdá jednání se musí připravit politici nejen ze Žatce, ale prakticky z celého regionu, pokud je jejich zájmem udržení jediné nemocnice v okrese.V pohotovosti už je také vedení zdravotnického zařízení. „Možnost zrušení dvou oddělení nám byla představena zdravotními pojišťovnami. Konečná rozhodnutí teprve padnou. Bude se o tom diskutovat. Nic není definitivní,” upozorňuje ředitel žatecké nemocnice, ale jedním dechem dodává, že zrušení pediatrie a gynekologie s porodnicí by velmi vážně ohrozilo chod i dalších oddělení. „Jsme jediná porodnice a gynekologie v okrese, stejně tak je to i s pediatrií. Pokud by tato péče nebyla nasmlouvána, okres Louny by byl jediným v Ústeckém kraji bez těchto oddělení. Doufáme tedy i v podporu kraje. Čekají nás velmi tvrdá jednání, věřím, že s dobrým koncem, aby obě zmíněná oddělení byla i v budoucnu provozována,” říká Novák.

Jediná nemocnice v okrese

Podobný postoj má i vlastník nemocnice, město Žatec. „Nemocnice je jediná pro region s osmdesáti tisíci lidmi, je funkční a náš postoj je jasný. Budeme za nemocnici bojovat, čeká nás určitě série nelehkých jednání s pojišťovnami. Je nezbytné nemocnici udržet tak, jak je, tedy se čtyřmi plně fungujícími odděleními,” vyslal jasný signál směrem k pojišťovnám Jan Novotný, žatecký místostarosta.

A proč vlastně si pojišťovny vybraly právě dětské a gynekologicko – porodnické oddělení v Žatci? Hlavní důvod má být šetření.„Porodnost klesá a v budoucnu klesat bude, odborné stanovisko je soustředit péči do větších center. Dětská oddělení trpí obecně minimální obložností,” uvádí Petra Friedlová z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ředitel žatecké nemocnice ale oponuje. „Oddělení jsou odborně akreditována. Hospodaření nemocnice je vyrovnané a poskytovaná zdravotní péče je oproti jiným nemocnicím levnější. Pacientů, zejména dětských, je tolik, že je občas nemáme ani kam dávat. Skutečně v některých případech se potýkáme i s nedostatkem lůžek. Porodnice vykazuje přes pět set porodů za rok, péče je tam velmi kvalitní. Důvody pro zrušení oddělení skutečně žádné neexistují,” důrazně argumentuje Novák.

„Nedáme se. Jsem přesvědčen, že obě oddělení uhájíme,” dodává optimisticky ředitel žatecké nemocnice Čestmír Novák.