Během příštího roku chtějí pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, v rámci šetření, zeštíhlit české nemocnice. Deset tisíc lůžek má zmizet, problém se týká i žatecké nemocnice. Vážně je ohroženo dětské oddělení a gynekologie s porodnicí.

Nedáme se, lidé pomozte a podepište protestní dokument, vyzývá všechny vedení Žatce.

„Věříme, že podepsat se přijdou všichni lidé, kterým není lhostejný osud žatecké nemocnice. Nejen ze Žatce, ale i z okolí. Každý se jednou může stát pacientem. Vždyť naše nemocnice je jediná fungující v okrese Louny, stará se o osmdesát tisíc lidí,” žádá veřejnost o podporu dokumentu Jan Novotný, žatecký místostarosta.„Funguje, je finančně i personálně zajištěná, tak proč ji omezovat. Je nutné udržet nemocnici v rozsahu, v jakém funguje nyní, tedy se čtyřmi základními obory,” pokračuje naléhavě Novotný.

Antimemorandum

Dokument, který žádá pojišťovny a ministerstvo o přehodnocení plánů tzv. Antimemorandum k záměru rušit nemocnice a jejich části, připravila Asociace českých a moravských nemocnic. Nelíbí se jim omezování fungujících zdravotnických zařízení, ke kterým patří i žatecká nemocnice.„Podpořit antimemorandum můžete na žatecké radnici v podatelně, informacích i turistickém informačním centru V budově v ulici Obránců Míru potom na pokladně,” vyjmenovává Novotný místa, kde je možné připojit podpis.

Pojišťovny tvrdí, že rušení gynekologie s porodnicí a dětského oddělení na konci roku 2012 je zatím jen jednou ze zvažovaných variant. Tvrdá jednání čekají vedení města a nemocnice s pojišťovnami celý příští rok. Už teď se ale rozbíhají nejrůznější akce na podporu nemocnice, úvahy pojišťoven rozpoutaly velkou vlnu emocí, lidé se bojí o „svou nemocnici”.

Budeme jediným regionem bez této péče?

„Je to nesmysl, zrušením dvou oddělení v naší nemocnici se nic neušetří. Pacienti, a tím myslím i rodičky, budou přijati do jiných nemocnic, a zdravotní pojišťovny budou muset vykázanou péči stejně uhradit. Je to zatím jen jeden z návrhů a my budeme tvrdě bojovat o zachování plné péče v žatecké nemocnici v nezměněném rozsahu. Pevně věřím, že se nám to podaří,”pokládá na stůl Čestmír Novák, ředitel žatecké nemocnice, argumenty proti omezování.

Žatecká porodnice a pediatrie jsou jedinými v okrese Louny. Pokud by byly zrušeny, bylo by Žatecko a Lounsko jediným regionem v celém kraji, kde by porodnice a dětské oddělení nebylo. „Oddělení jsou odborně akreditována. Hospodaření nemocnice je vyrovnané a poskytovaná zdravotní péče je oproti jiným nemocnicím levnější. Pacientů, zejména dětských, je tolik, že je občas nemáme ani kam dávat. Skutečně v některých případech se potýkáme i s nedostatkem lůžek. Porodnice vykazuje přes pět set porodů za rok, péče je tam velmi kvalitní. Důvody pro zrušení oddělení skutečně žádné neexistují,” dodává Novák.