Městské nemocnici v Žatci se podařilo sehnat dotaci ve výši jednoho a půl milionu korun na přestavbu vily v jejím areálu. V objektu sídlilo ředitelství nemocnice, které se loni přestěhovalo do volných prostor budovy polikliniky nad vrátnicí.

Budova bývalého ředitelství nemocnice je nyní prázdná, projekt za celkem 2,2 milionu korun počítá s jeho rekonstrukcí. „Ta má spočívat ve výměně střešní krytiny, oken a zateplení budovy,“ uvedl Jan Novotný, žatecký místostarosta.

„Zahájení stavebních prací předpokládáme na jaře. V rekonstruovaném objektu by měly vzniknout inspekční místnosti lékařů,“ sdělil Čestmír Novák, ředitel Nemocnice Žatec. „Inspekční místnost slouží lékařům či jiným zdravotníkům k tomu, aby v ní mohli trávit ústavní pohotovostní službu,“ dodal.

Do nemocnice šlo přes tři sta milionů

Do areálu nemocnice šly v posledních letech více než tři stovky milionů korun. Zcela zrekonstruovány byly objekty ve spodní části areálu, kde nyní sídlí oddělení chirurgie, interny, novorozenecké a gynekologicko porodnické. Došlo také k přestavbě budovy, kde má sídlo Zdravotnická záchranná služba. Nedávno skončila výměna oken a zateplení fasády na poliklinice. Stejné práce chce město provést také v „horních“ budovách, tedy v těch, kde dnes sídlí léčebna dlouhodobě nemocných a dětské oddělení. Stejně jako v případě polikliniky chce město na zateplení a výměnu oken získat dotaci.