Nemocnice v Lounech byla v dávných dobách chloubou města. Teď se stává spíše vzpomínkou.

K 1. únoru končí totiž akutní péče – interní a chirurgické oddělení. Spolu s akutními lůžky skončí také pohotovostní péče pro dospělé.

Lidé mají oprávněný strach, že se jim včas nedostane zdravotní péče.

Od února bude nemocnice, která je v soukromém vlastnictví, sice i nadále sloužit nemocným, avšak ne těm, kteří budou potřebovat okamžitou lékařskou pomoc. Jediná oddělení, která zůstanou zachována, jsou lůžka tzv. následné péče a DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.

Okamžitě po oficiálním oznámení vedení nemocnice o zrušení akutní péče, které přišlo náhle minulý týden, začala radnice jednat. „Podařilo se dojednat, že poliklinika včetně servisních služeb pro lékaře (rentgen, laboratoře atd.) bude fungovat beze změn. V nezměněném rozsahu zůstane zachována i dětská pohotovost. Záchranná služba byla posílena o jedno vozidlo s posádkou, aby mohla převážet lidi v nouzi do jiných nemocnic,“ uvedl starosta Loun Jan Kerner.

Změny v Lounech

K 31. lednu ukončí činnost všechna oddělení akutní zdravotní péče, zavřena bude chirurgie i interna.
Posílí záchranka, aby mohla vozit pacienty do jiných měst.

Dalším cílem radnice je vyjednat fungování pohotovostní péče pro dospělé. Starosta chce vést jednání s praktickými lékaři, kteří by se ve službách mohli střídat. Kdy bude pohotovost obnovena, to ale nelze zatím odhadnout. V minulých letech praktičtí lékaři odmítali držet víkendové služby a pohotovost v Lounech se několik let nedařilo dojednat, a tak tato služba pro obyvatele nefungovala.

Ať se radnice teď snaží sebevíc, rozhodnutí vlastníka nemocnice, jímž je soukromá společnost, už nezvrátí. Lidé v Lounech jsou zklamaní, zaskočení a ptají se, kdo za to může.

Nový ředitel nemocnice Antonín Strolený omezení péče zdůvodnil oficiálně tím, že ze zařízení odešlo několik lékařů. Místostarosta Loun Jan Čermák ovšem vidí počátek všech problémů už ve smlouvě, kterou uzavřel Ústecký kraj s budoucím vlastníkem při prodeji v roce 2004. Vlastník tehdy garantoval zachování zdravotní péče pouze na dalších pět let. Přesně po pěti letech také akutní péče končí.

Lounské zastupitelstvo se proti prodeji nemocnice ani smlouvě v uvedeném znění tehdy nepostavilo.