Ani po novém roce neutichly hlasy, že končí chirurgické a interní oddělení v Nemocnici v Lounech. Spíše naopak, objevily se nové.

Na postu ředitele ke konci roku skončil náhle Jan Christoph, kterého vystřídal Antonín Strolený. Ani ten ale zprávy, že oddělení skončí z určitostí nevyvrátil.

„V této chvíli vám nejsem schopen dát přesné údaje, vedeme jednání s pojišťovnou,“ uvedl v pondělí 11. ledna Antonín Strolený s tím, že žádní lékaři z chirurgie ani interny nedostali výpověď.

Nicméně podle našich získaných informací vládne mezi zdravotnickým personálem nejistota.

Starosta města Jan Kerner nevěří, že oddělení skončí. „Takových „zaručených“ fám po městě kolovalo už několik, nevěřím, že by nemocnice skončila. Naopak nabídli jsme nemocnici, zda nechce odkoupit prostory pensionu Rosa, v minulosti to byla ubytovna pro sestry,“ odpověděl na dotaz starosta.

Pokud ke zrušení chirurgie a interny dojde, bude to v prvé řadě znamenat komplikace pro pacienty a také záchranou službu. „Zavření oddělení bude znamenat prodloužení transportní vzdálenosti. Žatecká nemocnice nemá dostatečnou kapacitu, aby pokryla celou spádovou oblast,“ uvedl Čestmír Novák, vedoucí oblasti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zároveň odmítl informaci, že by záchranná služba nevozila pacienty k ošetření do lounské nemocnice. Dochází k tomu pouze v některých případech, například pacient s infarktem je transportován na kardiocentrum do Ústí.

Nemocnice se potýká s nedostatkem financí. To ostatně potvrdil před vánočními svátky tehdejší ředitel Jan Christoph. „Úhrady od zdravotních pojišťoven stačí pokrýt provoz a mzdy, propad bude ještě větší,“ uvedl tehdy.