Jan Christoph se stal novým ředitelem Nemocnice Louny, ve funkci nahradil Petra Landu. Ve funkci působí od 1. dubna 2009.

Ve zdravotnictví se pohybuje mnoho let, díky tomu nasbíral bohaté zkušenosti. „Ve zdravotnictví jsem pracoval od roku 1990 a to ve funkci náměstka Hospodářsko-technické správy OÚNZ v Ústí nad Labem. Odtud jsem koncem roku 1991 přešel do VZP, kterou jsem pomáhal zakládat. Zde jsem pracoval v různých funkcích až do roku 2008,“ uvedl Jan Christoph.

Nemocnice plánuje pořízení nových zařízení a zlepšení péče o pacienty. „Mým cílem je pokračovat v dobré práci mého předchůdce Ing. Landy. V prvé řadě plánujeme otevření speciálního oddělení chronických lůžek a dalším úkolem je nahradit přístrojové vybavení naší nemocnice (EEG pro neurologii, EKG pro internu, spirometr pro alergologii, novou vanu pro podvodní masáže na rehabilitaci a transportní ventilátor pro ARO). Dále sháníme mimořádné finanční zdroje pro nákup nového rentgenu a CT. Nákupem těchto moderních diagnostických přístrojů přispějeme k poskytování kvalitnější zdravotní péče nejen pro obyvatele města Louny, ale i pro širší spádovou oblast,“ přiblížil J. Christoph.

Nový ředitel obdivuje historii města a České středohoří. „Vzhledem k tomu, že rád cestuji a navštěvuji historické památky, město Louny jsem navštívil již mnohokráte předtím. Doufám, že si najdu volný čas na to, abych navštívil všechny krásné kopce v okolí,“ dodal J. Christoph.