Lidé, kteří jsou v orgánech městské nemocnice v Žatci, by za své funkce měli v budoucnu nově brát finanční odměny. Nyní členové správní a dozorčí rady nemocnice tuto práci dělají bez nároku na odměnu.

Ve správní radě nemocnice jsou Petr Šmíd, Jiří Vlček, Jan Pech a Erich Knoblauch, v dozorčí radě Jan Novotný a Alena Hlávková.

Ke schválení zastupitelstvu to navrhla rada města, jejímiž členy jsou i dva posledně jmenovaní. Zastupitelé by měli na nejbližší schůzi také volit nové členy těchto orgánů nemocnice.