Kvůli tomu se ve čtvrtek 12. července konala mimořádná schůze zastupitelstva; byla zřejmě první v novodobé historii města od roku 1990, svolaná během letních prázdnin. Novými členy správní rady nemocnice byli zvoleni Erich Knoblauch, starosta Žatce, Milan Získal, předseda zdravotní a sociální komise města, a René Zugar, doktor přírodních věd.

Od začátku roku se na šesti křeslech správní rady vystřídalo 13 lidí. K největší výměně došlo v květnu, kdy zastupitelé zvolili pět nových členů a původní správní radu odvolalo s výjimkou jedné lékařky. V pozadí stálo i napětí mezi dřívějším a současným politickým vedením města. „Město se marně pokoušelo najít společnou řeč s bývalou správní radou i s ředitelkou nemocnice,“ řekl ve čtvrtek Erich Knoblauch (ODS), starosta Žatce a nový člen správní rady.

Úkolem správní rady bude i nalézt nového ředitele městské nemocnice, protože ředitelka MUDr. Zdeňka Hauswirthová v reakci na květnová rozhodnutí zastupitelstva odstoupila. Řízením nemocnice je zatím pověřen MUDr. Jiří Hamous, primář chirurgie.

Zastupitelé ve čtvrtek opět zkusí zvolit správní radu

Tři lidé odstoupili z rady nemocnice

Žatec hledá ředitele městské nemocnice